artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pani Zofii Kuśmierskiej