artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Stanisława Górniak