artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Antoniego Frani