artykuł nr 1

Rok 2009

Uchwała Nr 200/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok