artykuł nr 1

Wiesław Jędryka

Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Jędryki