artykuł nr 1

Antoni Frania

Oświadczenia majątkowe Pana Antoniego Frani