artykuł nr 1

Edward Bałdyga

Oświadczenia majątkowe Pana Edwarda Bałdygi