artykuł nr 1

Dyrektor SP w Łaźcu

Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Łaźcu