artykuł nr 1

Dyrektor SP w Jamkach - Korzonku

Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Jamkach - Korzonku