artykuł nr 1

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach

Oświadczenie majątkowe Dyrekora Publicznego Przedszkola w Konopiskach