artykuł nr 1

Dyrektor ZS w Konopiskach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Konopiskach