artykuł nr 1

Andrzej Bernard Szymanek

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Bernarda Szymanka