artykuł nr 1

Zbigniew Krzysztof Przerada

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Krzysztofa Przerady