artykuł nr 1

Ryszard Modestowicz

Oświadczenie majątkowe Pana Ryszarda Modestowicza