artykuł nr 1

Jadwiga Chaładaj

Oświadczenie majątkowe Pani Jadwigi Chaładaj