artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe - Barbara Błaszczyk-Borowik