artykuł nr 1

Edward Bałdyga

Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Bałdygi