artykuł nr 1

Tadeusz Cierpiał

Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Cierpiała