artykuł nr 1

Kierownik GOPS

Oświadzczenie majątkowe Kierownika GOPS