artykuł nr 1

Rejestr upoważnień

Rejestr upoważnień wójta prowadzony  jest przez Sekretarza Gminy (pokój nr 4 I piętro)