artykuł nr 1

Rejestr upoważnień zawiera wykaz pracowników, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. rejestr upowaznień dostępny jest u Sekretarza Gminy (pokój nr 4 I piętro).