artykuł nr 1

Dyrektor Publicznego Przedszkola - mgr Paulina Szelka