artykuł nr 1

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

 

Opis sprawy /zadania

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

Kogo dotyczy?

Wymagane dokumenty

Nie występuje konieczność składania dokumentów

Formularze /wnioski do pobrania

Nie występuje konieczność składania dokumentów 

Opłaty

Nie podlega

Jednostka / osoba odpowiedzialna 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

tel. (034) 328-24-05
e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. nr 207 poz. 2108 z 2004 r.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Wojewody Śląskiego w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Uwagi informacje dodatkowe

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak