artykuł nr 1

Przyznanie mieszkania komunalnego 

Opis sprawy /zadania

Przyznanie mieszkania komunalnego

Kogo dotyczy?

 

 

Wymagane dokumenty

 - Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Wójta Gminy Konopiska

Formularze /wnioski do pobrania

 

 

Opłaty

Wolne od opłat

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

tel. (034) 328-24-05
e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

 

Do 30 dni. Podanie rozpatruje powołana przez Wójta Gminy Komisja Mieszkaniowa. Umowy z lokatorami zawiera Wójt Gminy – umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej.

 

 

Podstawa prawna 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego(jedn. tekst Dz. U. Z 2005 r. Nr 31, poz. 266)
Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 43/V/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Tryb odwoławczy

 

 

Uwagi informacje dodatkowe

 

 

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak