artykuł nr 1

Przyznanie  dodatku  mieszkaniowego

Opis sprawy /zadania

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Kogo dotyczy?

 

 

Wymagane dokumenty

- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- Deklaracja o wysokości dochodów

Formularze /wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Opłaty

Wniosek, załączniki, oraz czynności urzędowe są wolne od opłaty skarbowej

 

 

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

tel. (034) 328-24-05

e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

30 dni

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tj. Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm. )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1817) oraz art. 104 KPA

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi informacje dodatkowe

 

 

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak