artykuł nr 1

Rejestr Uchwał Rady Gminy zawiera wykaz Uchwał Rady Gminy Konopiska. Rejestr dostępny jest w Biurze Rady Gminy (pokój nr 14 I piętro).

Rejestr uchwał w formie elektronicznej - LINK