artykuł nr 1

Rejestr skarg i wniosków zawiera wykaz skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy. Rejestr prowadzony jest przez Sekretarza Gminy (pokój nr 4 I piętro).