artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

 

 

 

 

Opis sprawy/zadania

Wydanie dowodu osobistego

Kogo dotyczy?

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty

 

- 1 aktualna fotografia (w pozycji frontalnej)
- stary dowód osobisty do wglądu

 

Formularze / wnioski do pobrania

 

- wniosek o wydanie dokumentu tożsamości pobierany w Urzędzie Gminy (Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 7), dostępny również w załączniku.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5

pokój nr 7 (piętro) tel. (0-34) 36-68-993

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i dowodów osobistych – Marzena Ciuk

Kierownik Referatu – Katarzyna Borecka

Miejsce składania dokumentów

 

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Lipowa 5, pokój nr 7 (piętro), bądź przez platformę ePUAP lub SEKAP(wymagany podpis elektroniczny)

 

Dowód odbiera się wyłącznie osobiście.

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653)

Tryb odwoławczy

Obowiązek ustawowy

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku.

W przypadku osoby niepełnoletniej przy składaniu wniosku wymagana jest obecność jednego rodzica.

Osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało 30 dni składa wniosek osobiście, bez obecności rodzica.

Opracowała: Marzena Ciuk
Za
twierdziła: Katarzyna Borecka

Dostępne kategorie:
Wydanie dowodu osobistego