artykuł nr 1

Sporządzanie aktu zgonu

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza.
Natomiast jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ państwowy (prokuraturę, policję, sąd), akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza oraz na podstawie zezwolenia prokuratury na pochowanie zwłok.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224).