artykuł nr 1

Zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, u którego zostało złożone zapewnienie. Zaświadczenie ważne jest 6 miesiące od dnia jego wydania i wydaje się je na podstawie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa w kraju.