artykuł nr 1

Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV

Załączniki:
UCHWAŁA NR 354/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska.296 KB
UCHWAŁA NR 353/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.290 KB
UCHWAŁA NR 352/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.160 KB
UCHWAŁA NR 351/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.831 KB
UCHWAŁA Nr 350/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032MB
UCHWAŁA NR 349/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.MB
UCHWAŁA NR 348/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.159 KB
UCHWAŁA NR 347/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.160 KB
UCHWAŁA NR 346/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.160 KB
UCHWAŁA NR 345/XLIV/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.159 KB