artykuł nr 1

Kwartał I 2022 rok, sesja XLII

Załączniki:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.414.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały nr Nr 338/XLII/2022)150 KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.406.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały Nr 336/XLII/2022)139 KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.321.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały Nr 335/XLII/2022)138 KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.402.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały Nr 334/XLII/2022)155 KB
UCHWAŁA NR 342/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907"163 KB
UCHWAŁA NR 341/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy160 KB
UCHWAŁA NR 340/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 339/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi214 KB
UCHWAŁA NR 338/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok292 KB
UCHWAŁA NR 337/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.158 KB
UCHWAŁA NR 336/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników223 KB
UCHWAŁA NR 335/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu163 KB
UCHWAŁA NR 334/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska"242 KB
UCHWAŁA NR 333/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022160 KB
UCHWAŁA NR 332/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok539 KB
UCHWAŁA NR 331/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032MB
Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII