artykuł nr 1

Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII

Załączniki:
UCHWAŁA NR 321/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.MB
UCHWAŁA NR 320/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandria Druga.737 KB
UCHWAŁA NR 319/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV".165 KB
UCHWAŁA NR 318/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.633 KB
UCHWAŁA NR 317/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.10 MB
UCHWAŁA NR 316/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 307/XXXVII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.185 KB
UCHWAŁA NR 315/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 306/XXXVII/2021 z dnia 21.12.2021 roku.431 KB
UCHWAŁA NR 314/XXXVIII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości.159 KB