artykuł nr 1

Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV

Załączniki:
UCHWAŁA NR 285/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska13 MB
UCHWAŁA NR 284/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II"MB
UCHWAŁA NR 283/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w kwocie 3.765.000,00 zł, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)", w tym w roku 2023 715.000,00 zł i w roku 2024 3.050.000,00 zł154 KB
UCHWAŁA NR 282/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022 , na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II" w kwocie 800.000,00 zł148 KB
UCHWAŁA NR 281/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907", w kwocie 55.000,00 zł147 KB
UCHWAŁA NR 280/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV", w kwocie 450.000,00 zł148 KB
UCHWAŁA NR 279/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok505 KB
UCHWAŁA NR 278/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031333 KB
UCHWAŁA NR 277/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody142 KB
UCHWAŁA Nr 276/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia drogi z użytkowania141 KB