artykuł nr 1

Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV

Załączniki:
UCHWAŁA NR 285/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska13 MB
UCHWAŁA NR 284/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II"MB
UCHWAŁA NR 283/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w kwocie 3.765.000,00 zł, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)", w tym w roku 2023 715.000,00 zł i w roku 2024 3.050.000,00 zł154 KB
UCHWAŁA NR 282/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022 , na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II" w kwocie 800.000,00 zł148 KB
UCHWAŁA NR 281/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907", w kwocie 55.000,00 zł147 KB
UCHWAŁA NR 280/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV", w kwocie 450.000,00 zł148 KB
UCHWAŁA NR 279/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok505 KB
UCHWAŁA NR 278/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031333 KB
UCHWAŁA NR 277/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody142 KB
UCHWAŁA Nr 276/XXXIV/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia drogi z użytkowania141 KB
Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII