artykuł nr 1

Kwartał II 2021, sesja XXXII

Załączniki:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.786.2021dotyczące Uchwały Nr 270/XXXII/2021 140 KB
UCHWAŁA NR 273/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach".166 KB
UCHWAŁA NR 272/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.653 KB
UCHWAŁA NR 271/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.MB
UCHWAŁA NR 270/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konopiska na lata 2021-2026.314 KB
UCHWAŁA NR 269/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska.264 KB
UCHWAŁA NR 268/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2020 rok.174 KB
UCHWAŁA NR 267/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2020 rok.172 KB
UCHWAŁA NR 266/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania.137 KB
UCHWAŁA NR 265/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.161 KB
UCHWAŁA NR 264/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.161 KB
UCHWAŁA NR 263/XXXII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.MB