artykuł nr 1

Kwartał II 2021 roku, sesja XXX

Załączniki:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.590.2021dotyczące uchwały Nr 254/XXX/2021 136 KB
UCHWAŁA NR 260/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III269 KB
UCHWAŁA NR 259/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok743 KB
UCHWAŁA NR 258/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031713 KB
UCHWAŁA NR 257/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 256/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.466 KB
UCHWAŁA NR 255/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach547 KB
UCHWAŁA NR 254/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska551 KB
UCHWAŁA NR 253/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi360 KB
UCHWAŁA NR 252/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego268 KB
UCHWAŁA NR 251/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO272 KB
UCHWAŁA NR 250/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2020r.MB
Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII