artykuł nr 1

Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII

Załączniki:
UCHWAŁA NR 243/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 242/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Konopiska ? przedłużenie ulicy Stawowej?MB
UCHWAŁA NR 241/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Piła II"16 MB
UCHWAŁA NR 240/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Ulica Jowisza"MB
UCHWAŁA NR 239/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Nowe Centrum -Pająk"11 MB
UCHWAŁA NR 248/XVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok677 KB
UCHWAŁA NR 247/XVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031660 KB
UCHWAŁA NR 246/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 245/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy249 KB
UCHWAŁA NR 244/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konopiska694 KB
UCHWAŁA NR 238/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska476 KB
UCHWAŁA NR 237/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej montażu oświetlenia ul. Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga349 KB
UCHWAŁA NR 236/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE361 KB