artykuł nr 1

Rok 2021

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031164 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok229 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.316 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok230 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.147 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.161 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2021/2022267 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok540 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031604 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki Gminy Konopiska w 2021 roku.244 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2021 r.232 KB