artykuł nr 1

Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI

Załączniki:
UCHWAŁA NR 219/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji RewizyjnejMB
UCHWAŁA NR 220/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska589 KB
UCHWAŁA NR 221/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę438 KB
UCHWAŁA NR 222/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości646 KB
UCHWAŁA NR 223/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w ramach: ?Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"277 KB
UCHWAŁA NR 224/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.546 KB
UCHWAŁA NR 225/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Konopiska na 2021 rok617 KB
UCHWAŁA NR 226/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Konopiska434 KB
UCHWAŁA NR 227/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031786 KB
UCHWAŁA NR 228/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2021 rokMB
UCHWAŁA NR 229/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030771 KB
UCHWAŁA NR 230/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok786 KB
UCHWAŁA NR 231/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok557 KB
Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII