artykuł nr 1

Kwartał IV 2020 rok, Sesja XXIII

obrazek
Załączniki:
UCHWAŁA NR 206/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 161/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zasad przejmowania dróg na terenie Gminy100 KB
UCHWAŁA NR 205/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy97 KB
UCHWAŁA NR 204/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok759 KB
UCHWAŁA NR 204/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok759 KB
UCHWAŁA NR 203/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030464 KB
UCHWAŁA NR 202/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska w roku szkolnym 2020/202196 KB
UCHWAŁA NR 201/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II"372 KB
UCHWAŁA NR 200/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Działalności Gospodarczej"344 KB
UCHWAŁA NR 199/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Konopiska działalności w zakresie telekomunikacji100 KB
UCHWAŁA NR 198/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia ?Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027?.MB
UCHWAŁA NR 197/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach105 KB
UCHWAŁA NR 196/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 195/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach495 KB