artykuł nr 1

Kwartał III 2020 rok, sesja XXI

Załączniki:
UCHWAŁA NR 188/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II"11 MB
UCHWAŁA NR 179/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2019rMB
UCHWAŁA NR 180/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania124 KB
UCHWAŁA NR 181/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2019 rok130 KB
UCHWAŁA NR 182/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2019 rok137 KB
UCHWAŁA NR 183/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030367 KB
UCHWAŁA NR 184/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok409 KB
UCHWAŁA NR 185/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 178/XX/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej na rzecz PHU SZYMBUD Szymon Bartnik w siedzibą w Widzowie115 KB
UCHWAŁA NR 186/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy108 KB
UCHWAŁA NR 187/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w ramach: ?Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"122 KB