artykuł nr 1

Kwartał III 2020 rok, sesja XXI

Załączniki:
UCHWAŁA NR 188/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II"11 MB
UCHWAŁA NR 179/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2019rMB
UCHWAŁA NR 180/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania124 KB
UCHWAŁA NR 181/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2019 rok130 KB
UCHWAŁA NR 182/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2019 rok137 KB
UCHWAŁA NR 183/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030367 KB
UCHWAŁA NR 184/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok409 KB
UCHWAŁA NR 185/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 178/XX/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej na rzecz PHU SZYMBUD Szymon Bartnik w siedzibą w Widzowie115 KB
UCHWAŁA NR 186/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy108 KB
UCHWAŁA NR 187/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w ramach: ?Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"122 KB
Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII