artykuł nr 1

Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII

UCHWAŁA NR 164/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 165/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok

UCHWAŁA NR 166/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II”

UCHWAŁA NR 167/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 168/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego