artykuł nr 1

Kwartał IV 2019 rok, sesja XV

UCHWAŁA NR 137/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR 138/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 139/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

UCHWAŁA NR 140/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

UCHWAŁA NR 141/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 142/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 143/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 144/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2020 rok