artykuł nr 1

Budżet na 2020 rok

Załączniki:
Uchwała Nr 4200/VII/146/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Konopiska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku95 KB
Uchwała Nr 4200/VII/23/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konopiska wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań81 KB
Uchwała Nr 4200/VII/22/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy Konopiska80 KB
Uchwała Nr 4200/VII/201/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok92 KB
Uchwała Nr 4200/VII/200/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej95 KB
Uchwała Nr 4200/VII/199/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Konopiska93 KB
UCHWAŁA NR 144/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2020 rokMB
UCHWAŁA NR 143/XV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030525 KB
ZARZĄDZENIE NR 111/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 202018 MB
ZARZĄDZENIE NR 110/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030MB