artykuł nr 1

Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV

UCHWAŁA NR 132/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

UCHWAŁA NR 133/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020

UCHWAŁA NR 134/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok

UCHWAŁA NR 135/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 136/XIV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok