artykuł nr 1

Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII

UCHWAŁA NR 124/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA NR 125/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 126/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 127/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR 128/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 129/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 130/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

UCHWAŁA NR 131/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości