artykuł nr 1

Kwartał III 2019 rok, sesja XII

UCHWAŁA NR 114/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

UCHWAŁA NR 115/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

UCHWAŁA NR 116/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 117/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 118/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy

UCHWAŁA NR 119/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 120/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 121/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Górka"

UCHWAŁA NR 122/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 123/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Hutki w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020