artykuł nr 1

Kwartał III 2019 rok, sesja XII

UCHWAŁA NR 114/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

UCHWAŁA NR 115/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

UCHWAŁA NR 116/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 117/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 118/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy

UCHWAŁA NR 119/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 120/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 121/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Górka"

UCHWAŁA NR 122/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 123/XII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Hutki w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLIX
Kwartał IV 2022 rok, sesja L
Kwartał III 2022 rok, sesja LI
Kwartał IV 2022 rok, sesja LII
Kwartał IV 2022 rok, sesja LIII
Kwartał I 2023 rok, sesja LIV
Kwartał I 2023 rok, sesja LV
Kwartał I 2023 rok, sesja LVI
Kwartał II 2023 rok, sesja LVII