artykuł nr 1

Kwartał I 2019 rok, sesja VII

UCHWAŁA NR 45/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 46/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Konopiska-Wschód II"

UCHWAŁA NR 47/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Konopiska - Rekreacja"

UCHWAŁA NR 48/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 49/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

UCHWAŁA NR 50/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie
Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 51/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących sołtysom

UCHWAŁA NR 52/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR 53/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w jedną instytucję kultury o nazwie „ Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Konopiskach"

UCHWAŁA NR 54/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania imienia Stadionowi Lekkoatletycznemu przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach

UCHWAŁA NR 55/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 56/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 57/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły”

UCHWAŁA NR 58/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole”

 

 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLIX
Kwartał IV 2022 rok, sesja L
Kwartał III 2022 rok, sesja LI
Kwartał IV 2022 rok, sesja LII
Kwartał IV 2022 rok, sesja LIII
Kwartał I 2023 rok, sesja LIV
Kwartał I 2023 rok, sesja LV
Kwartał I 2023 rok, sesja LVI
Kwartał II 2023 rok, sesja LVII