artykuł nr 1

Kwartał I 2019 rok, sesja V

UCHWAŁA NR 35/V/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hutki

Załączniki:
UCHWAŁA NR 35/V/2019MB